Het vierde aspect van waterkwaliteit

Is fysisch en chemisch gezuiverd schoon water per definitie ook heilzaam en gezond water?

Dat is in het kort de strekking van een onderzoek dat Frank Silvis en Theo Claassen hebben uitgevoerd op zowel drinkwater als oppervlaktewater. Zij hebben daarbij vooral gekeken naar de bio-energetische waterkwaliteit.

In een vorig artikel had Theo al geconstateerd dat het standaard waterkwaliteitsonderzoek zich vooral richt op drie soorten eigenschappen van water:

  • de fysische eigenschappen (elektrische geleiding, kleur, doorzicht en temperatuur)
  • de chemische eigenschappen (de opgeloste en aanwezige stoffen)
  • de biologische eigenschappen (aanwezige bacteriën, algen, watervlooien, macrofauna,
    planten en vissen

Bij het bepalen van de bio-energetische kwaliteit van water hebben zij gekeken naar de structuur (vorm) en de energie (trilling) van het water. Op grond daarvan kwamen zij tot de conclusie dat niet al het water één pot nat is. Zij stellen dat het meten van de bio-energetische waarde van water, als vierde waterkwaliteitsaspect, meer aandacht verdient om beter te kunnen bepalen of water heilzaam, gezond en positief is voor het gebruik of de functie waarvoor het wordt toegepast.

Nieuwsgierig? Lees dan het gehele artikel:

Bijzondere kwaliteiten van H2O -voorbeelden van het vierde aspect van waterkwaliteit.