Levensenergie meten

Radiësthesie en levensenergie

Radiësthesie is een oeroude ervaringswetenschap, die ervan uitgaat dat de wereld een buiten– en een binnenkant heeft. De buitenkant is de objectief meetbare werkelijkheid en het terrein van de exacte wetenschappen. De binnenkant is de subjectieve menselijke beleving en omvat de emotionele, mentale en geestelijke dimensies. Volgens de traditionele Chinese en Indische culturen zijn deze twee werelden met elkaar verbonden door een complex systeem van subtiele energieën, die men aanduidt als ‘levensenergie’.

Het waarnemen en meten van levensenergie

Levensenergie is niet meetbaar met technische apparatuur, maar wordt wel ervaren door mensen, dieren en planten. Sensitieve mensen hebben het vermogen deze energie niet alleen waar te nemen, maar ook  te meten. Zij gebruiken daarvoor de wichelroede of pendel. Ik maak hier ook gebruik van bij het meten van straling, water, producten en productieprocessen.

Artikel over Radiësthesie

Wilt u meer weten over Radiësthesie? Download dan onderstaand artikel van mijn hand dat is verschenen op H2O-online.

Waterleidingen opsporen en waterkwaliteit verbeteren

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u ook uw huis, bedrijf, producten of productieprocessen radiësthetisch laten doormeten? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.