Waterbedrijven, waterschappen en de kwaliteit van het water

Hoe zuiver is ons drinkwater?

Het Nederlandse drinkwater wordt vooral gewonnen uit grondwater (60%) en oppervlaktewater (40%). Het RIVM, dat jaarlijks de kwaliteit van ons drinkwater onderzoekt, constateert echter dat onze drinkwaterbronnen steeds vaker vervuild zijn met medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen.

Ondanks geavanceerde zuiveringstechnieken zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven niet in staat om deze verontreinigingen uit onze drinkwaterbronnen te verwijderen. En alhoewel de kwaliteit van ons drinkwater nog voldoet aan de normen is de terechte vraag dan ook: Hoe zuiver is ons drinkwater?

De kwaliteit van water meten

Wilt u weten hoe het met de kwaliteit van uw drinkwater of afvalwater gesteld is? Vortex Vitalis kan het water van drinkwaterbedrijven en waterschappen energetisch doormeten en eventuele problemen in kaart brengen. Deze radiësthetische metingen geven inzicht in de energetische kwaliteit van het water. Er worden doorgaans zes parameters gemeten: één op de schaal van Bovis en de andere vijf op een relatieve schaal van 0 tot 10.

De kwaliteit van water verbeteren

Meten is weten, maar daarmee is het water nog niet zuiver. Vortex Vitalis geeft ook adviezen om de verontreiniging van water te voorkomen en te neutraliseren. Per stap wordt aangegeven wat het effect is op de energetische kwaliteit van het water. Zijn de verbeteringen doorgevoerd dan kunnen nieuwe metingen aantonen of er daadwerkelijk sprake is van een betere kwaliteit van het water.

De onzichtbare kant van water

Wilt u water eens op een heel andere manier belicht zien en ervaren? Nodig Frank Silvis dan eens uit voor zijn workshop “De onzichtbare kant van water”.

Praktijkvoorbeeld

Een waterharmonica is een zuiveringsmoeras dat dient voor de zuivering van het effluent van een rioolwaterzuivering. Het fungeert daardoor als schakel tussen behandeld afvalwater en ecologisch gezond oppervlaktewater.

Vortex Vitalis heeft voor een paar waterschappen de zuiveringsstappen in een waterharmonica energetisch doorgemeten. Zo werd duidelijk welke zuiveringsstap het meeste bijdraagt aan het ecologiseren van het afvalwater.