Referenties

In onderstaande lijst met referenties treft u een overzicht van een deel van de werkzaamheden die Vortex Vitalis reeds voor bedrijven en organisaties heeft uitgevoerd.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven

Vitaal water
Voor een waterbedrijf een rapport geschreven over de achtergronden van vitaal water en antwoorden op mogelijke vragen van klanten over dit onderwerp.

Medicijnresten
Doormeten van het 1-STEP filter van een rioolwaterzuiveringsinstallatie op het zuiveringsrendement van stikstof, fosfaat en medicijnresten. Tijd voor regeneratie van het actief kool.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Energetisch doormeten van elke zuiveringsstap in biozone na conventionele zuivering om te zien in hoeverre de biozone de nazuivering, ecologisering en vitalisering van het water ondersteunt en advisering over verdere verbetering waterkwaliteit.

Inspiratie presentaties
Het houden van een presentatie over “De andere kant van water”, waarin de energetische kant van water wordt belicht, vitaliteit wordt toegelicht en de deelnemers zelf kunnen ervaren hoe water positief beïnvloed kan worden.

Land- en tuinbouw

Vitale groenten
Voor een tuinbouwer in Dalfsen de kas energetisch gezuiverd en de effecten van de watervitaliser door gemeten. Resultaat aantoonbare hogere vitaliteit van de gekweekte groenten.

Kwaliteitsmetingen informatiedragers
Kwaliteitsmetingen uitgevoerd van geinformeerde kiezelaarde en katalysatoren die 100% natuurlijke teelt van groenten, fruit en bloemen mogelijk maken. Dit leidt tot gezonde gewassen die zonder of met minder chemie dan gebruikelijk kunnen worden gekweekt.

Orchideeënkweker
Effect waterregeneratie systeem op beregeningswater en orchideeën aangetoond door middel van metingen. Naast gezondere orchideeën bleken ook veel minder nutriënten nodig te zijn door de waterregeneratie.

Slakweker
Het uitvoeren van kwaliteitsmetingen van water en sla en het adviseren hoe de teelt van sla op een vitalere wijze uitgevoerd kan worden.

Alstroemeriakweker
Het meten van het effect van een pilot bij een alstroemeriakweker waar een deel van de bloemen voorzien wordt van gevitaliseerd water en geïnformeerde kiezelaarde vergeleken met onbehandelde bloemen.

Bollen
Het energetisch doormeten van tulpenbollen, uienbollen en leliebollen.

Bloemen
Het meten van de vitaliteit van alstroemeria’s, rhizomen, callas, zantedicia’s, Lelies, pioenen en phalaenopsis

Teelaarde en grondverbeteraars
Het op vitaliteit doormeten van diverse soorten teelaarde, finpeat, urgesteinsmehl, kiezelaarde, bark, zeeschelpenkalk, compost, terra petra, roprolit, BioAktiv en effectieve micro-organismen.

Groenten en fruit
Het energetisch doormeten van aardbeien, asperges, uien, aardappelen, suikerbieten, knolselderij, paprika, tomaat, bietjes, rucola, komkommers, paksoi, sla en venkel.

Veeteelt

Watertechniek voor melkveehouderij
Second opinion gegeven op de waterkwaliteit van diverse watermonsters voor de melkveehouderij.

ROC – MBO Melkveehouderij
Het geven van een introductieles “de vitaliteit van water” voor 4e klassen MBO Melkveehouderij.

Melkveehouders
Vergelijking energetische kwaliteit drinkwater en bronwater voor de koeien. Het bronwater bleek minder belast te zijn met negatieve informatie en elektromagnetische belasting dan het drinkwater.

Kippenmest
Advies hoe de kippenmest behandeld kan worden met geringere stankoverlast. En advies hoe de voerconversie verbetert bij toepassing van gevitaliseerd water.

Zuivel
Het bepalen van de energetische kwaliteit van gefermenteerde rauwmelkse yoghurt en kefir van koeien die negen maanden per jaar grazen in weides vol gras, klavers en kruiden en die ’s winters voorgedroogd gras, bietenpulp, kruiden en lijnzaad eten.

Landschapsbeheer

Bosnische piramides
In het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de bijzondere Bosnische piramides in het gebied van Visoko heeft Vortex Vitalis negen watermonsters radiësthetisch doorgemeten. Boviswaarden van het water uit de piramides waren uitzonderlijk hoog: in de range van 34.000 tot 45.000 Bovis.

‘Heilige’ bronnen
Het energetische doormeten van het water van de Adelbertusbron te Egmond Binnen, de Runxputte in Heiloo en de Bron Kapel in ’t Zand te Roermond tbv het seminar Helend water – waarnemingen aan water uit “heilige” bronnen van de Stichting Drager Water van Leven.

Zorgboerderij
Het veraangenamen van het leefklimaat in en om een zorgboerderij door het zuiveren van negatieve energieën.

Transformatorhuisjes
Het neutraliseren van het elektromagnetische effect van transformatorhuisjes voor bewoners die hier dicht naast wonen.

Effectmetingen
Door wijzigingen in het landschap aan te brengen, zoals het aanbrengen van waterkunstwerken, kan de landschapsbeleving wijzigen. Door de nulsituatie en de situatie na aanbrengen energetisch door te meten kan het effect in waterkwaliteit en landschapskwaliteit weergegeven worden.

Industrie

Effect werking vitalisers
Voor circa zestig vitalisers het effect gemeten op de energetische kwaliteit van water aan de hand van zes verschillende parameters.

Opslag van kruiden
Voor een groothandel in bijzonder glas korte en lange termijnproeven uitgevoerd naar een gezonde, vitale bewaartermijn van kruiden en andere producten.

Bankinstelling
Het energetisch klimaat in een bank sterk verbeterd door het opruimen van negatieve energieën, waardoor het weer mogelijk was in alle ruimten aangenaam te werken.

Huidverzorging
Een bedrijf voor huidverzorgingsprojecten energetisch gezuiverd en de opslag van de huidverzorgingsproducten effectief beschermd tegen de aanwezige elektromagnetische belasting.

Dopper
Het uittesten van de veiligheid tegen Bisphenol-A van het kunststof flesje Dopper. Dit flesje is veilig van hormoonverstoorders vergeleken met vele andere kunststofflesjes waar water in bewaard wordt.

Demokwekerij Westland
Het verrichten van energetische metingen om het effect van een nieuwe vitaliser op de waterkwaliteit door te meten.

Bronwater
Voor de Waterwinkel diverse bronwaters doorgemeten op energetische kwaliteit.

Frisdranken
Adviezen gegeven om de kwaliteit van natuurlijke en chemische frisdranken te verbeteren.

Bloesems en essences
Het vaststellen van de energetische kwaliteit van bloesems en het geven van adviezen om te komen tot kwaliteitsverbetering.