Veeteelt- aandacht voor weerstand en dierenwelzijn

Zijn uw dieren gezond en weerbaar?

Eind 2017 bestond de Nederlandse veestapel uit o.a. 4,2 miljoen runderen, 12,5 miljoen varkens en 96 miljoen kippen. Omdat de intensieve veeteelt gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor mens en dier is een gezonde veestapel van groot belang.

Onderzoek heeft uitgewezen (WUR) dat een veestapel in optimale conditie is wanneer er voldoende aandacht is voor weerstand en dierenwelzijn, dat wil zeggen: gezonde voeding, een passende huisvesting en geen stress. Het medicijngebruik wordt dan ook minder. Omdat veel dieren gevoelig zijn voor omgevingsstraling (zendmasten), aardstralen of wateraders en dit hun gezondheid negatief kan beïnvloeden, is het belangrijk ook daar op te letten. Zijn uw dieren gezond en weerbaar?

Vitaliteit van voer meten

Krijgen uw dieren het juiste voer? Vortex Vitalis kan de vitaliteit van het voer van uw dieren meten, zodat u de meest gezonde voeding kunt samenstellen. De metingen worden o.a. uitgedrukt in waarden volgens de schaal van Bovis.

Vitaliteit van drinkwater meten en  verbeteren

Zuiver en voldoende drinkwater is van groot belang voor de gezondheid van uw veestapel. Hoe is het met de kwaliteit en vitaliteit van uw drinkwater gesteld? Vortex Vitalis kan het drinkwater van uw veestapel meten, en indien nodig vitaliseren. De metingen worden o.a. uitgedrukt in waarden volgens de schaal van Bovis.

Ontstoren van stallen

Zijn uw dieren onrustig of hebben ze last van stress en heeft u geen idee hoe dat komt? Het kan zijn dat er sprake is van aardstralen of wateraders of van een elektromagnetische belasting veroorzaakt door zendmasten. Vortex Vitalis kan dit voor u doormeten en de straling neutraliseren; daar worden uw dieren blij van!

Praktijkvoorbeeld

De koeien van een melkveehouder verbleven voor de helft van de dag in een stal, die elektromagnetisch belast was. Vortex Vitalis heeft de stal ontstoord, waardoor de elektromagnetische belasting van de koemelk met de helft afnam.

Door naderhand het water te voorzien van een vitaliser, verdubbelde de vitaliteit van de koeienmelk.