Industrie – vitale en verantwoorde producten

Hoe gezond en vitaal produceert uw industrie?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel industriële bedrijven een leidraad geworden. Immers, een schoner milieu, veilige en gezonde consumentenproducten en duurzame industriële processen horen tegenwoordig bij de industrie.

Voor het vervaardigen van industriële producten worden natuurlijke of kunstmatige grondstoffen gebruikt, die deels uit Nederland en deels uit het buitenland afkomstig zijn. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit van het eindproduct? Want alle producten hebben invloed op onze omgeving. En die uit de voedingsmiddelenindustrie hebben zelfs direct invloed op onze gezondheid. Het is dus belangrijk om uzelf de vraag te stellen: “Hoe gezond en vitaal zijn mijn producten?”

Producten uit de voedingsmiddelen-industrie

Wilt u weten of de door uw bedrijf geproduceerde voedingsmiddelen voldoende vitaliteit bezitten? Vortex Vitalis verricht metingen die de vitaliteit van uw product vaststellen, uitgedrukt op de schaal van Bovis. Indien nodig kunt u zich laten adviseren over het verbeteren van de productkwaliteit. Ook het testen en vergelijken van het effect van verschillende watervitalisers valt hieronder.

Beste opslagmethode

De vitaliteit van uw product is positief te beïnvloeden door het gebruik van de juiste opslagmethode of verpakking. Vortex Vitalis kan voor u onderzoeken welke opslagmethode of verpakking voor uw product de beste resultaten geeft.

Beschermen tegen stralingsinvloeden

Tijdens het productieproces is het mogelijk dat uw eindproduct te maken krijgt met ongewenste straling door aardstralen of door de elektromagnetische belasting van zendmasten of windmolens. Vortex Vitalis kan deze straling neutraliseren.

Praktijkvoorbeeld

Een groothandel in bijzonder glas wilde weten in hoeverre hun speciale violette glas van invloed is op de houdbaarheid en vitaliteit van verschillende levensmiddelen. 

Vortex Vitalis heeft metingen verricht naar de vitaliteitsverandering en houdbaarheid van verschillende producten, bewaard in dit glas. Voor veel producten had dit bijzondere glas een zeer positief effect op de houdbaarheid en de vitaliteit.