Land- en tuinbouwgewassen meten en verbeteren

Hoe vitaal zijn uw gewassen?

Wetenschappers van de Verenigde Naties (FAO) stellen dat het slecht gesteld is met de land- en tuinbouwgronden in de wereld. Er is sprake van een langzame uitputting van de bodem door intensieve productiemethoden, het gebruik van kunstmatige meststoffen en door het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Waterschaarste, landerosie, verminderde vruchtbaarheid van de grond en vervuiling van de bodem zijn het gevolg. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit en de vitaliteit van de gewassen. De vraag is nu: Hoe vitaal zijn uw gewassen?

Vitaliteit meten

Wilt u weten of de producten van uw land of uit uw kas voldoende levensenergie bevatten? Vortex Vitalis verricht metingen die de levensenergie in uw producten vaststellen, uitgedrukt op de schaal van Bovis. Ook de water- en bodemkwaliteit worden gemeten. Zo krijgt u een goed beeld van de vitaliteit van uw gewassen en de factoren die daarop van invloed zijn.

Vitaliteit verbeteren

De vitaliteit van uw gewassen is positief te beïnvloeden door het gebruik van een watervitaliser. Vortex Vitalis kan u hierin adviseren en het effect op de vitaliteit van uw producten doormeten. Wanneer het leefklimaat in uw kas negatief belast wordt door aardstralen of door de elektromagnetische belasting van zendmasten of windmolens kan Vortex Vitalis deze straling neutraliseren. Dit is meetbaar in een kwaliteitsverbetering van uw producten.

Praktijkvoorbeeld

In opdracht van een leverancier van tarwegras heeft Vortex Vitalis de energetische kwaliteit van het gras doorgemeten. Het bleek belast met een hoge elektromagnetische belasting en de hormoonverstoorder Bisphenol-A.

Vortex Vitalis heeft de kas ontstoord van elektromagnetische belasting en de kweekbakjes geïnformeerd met een Bisphenol-A neutralisator. Daarna was sprake van een duidelijk hogere vitaliteit van het tarwegras.