Is de kringloop van uw melkveehouderij vitaal genoeg?

Steeds meer boeren zijn zich bewust van het belang van een goede kringloop op hun bedrijf. Om een zo goed mogelijke kwaliteit aan melk en vlees te krijgen stemmen zij het gebruik van kunstmest, krachtvoer en grondstoffen zorgvuldig af op de behoefte van bodem en gras.

Maar de kwaliteit van ons voedsel wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid mineralen en vitaminen. Uit wetenschappelijke publicaties blijkt steeds vaker dat ook de vitaliteit (energie) en de negatieve informatie (straling) die kwaliteit bepalen.

De kringloop bij 6 melkveebedrijven

Vanuit deze gedachte heeft Frank Silvis bij zes verschillende melkveebedrijven radiësthetische metingen verricht om te kijken of en in hoeverre een bepaalde bedrijfsvoering een gezonde kringloop bevordert of (ver)hindert.