Maak kennis met

Vortex Vitalis,

de advies- en zuiveringspraktijk

van Frank Silvis

Vitaliteitsmetingen en energetische zuiveringen

Ik houd mij bezig met het uitvoeren van vitaliteitsmetingen van water en allerlei producten. Mijn expertise ligt bij het verrichten van energetische metingen van water, allerlei soorten producten en het meten van straling. Vitaliteitsmetingen doe ik vooral in de land- en tuinbouw en veeteelt, en ook wel voor particulieren. Daarnaast geef ik adviezen hoe de productkwaliteit verbeterd kan worden.

Energetische zuiveringen

Daarnaast voer ik energetische zuiveringen uit bij boeren en bedrijven. Ik schoon eventuele historische belastingen en vervuilde energiebanen. En ik reduceer elektromagnetische straling, zodat mens, dier en plant ongestoord kunnen groeien en bloeien.

Opleidingen en workshops

Liever zelf de metingen verrichten? Tijdens mijn opleidingen en workshops leer ik mensen zelf de vitaliteit van hun producten meten en elektromagnetisch belasting in de omgeving reduceren.

Ondersteuning pioniers en uitvinders

Naast deze werkzaamheden ondersteun ik pioniers en uitvinders in het verder verbeteren van hun vitalisatie-producten.

Al mijn activiteiten richt ik op het vergroten van het welzijn en de vitaliteit van mensen, dieren en voeding. Daarnaast wil ik graag het bewustzijn van mensen hierover versterken.

Publicaties

Wilt u meer weten over de resultaten van mijn onderzoeken?

Ik heb hierover verschillende artikelen en boeken geschreven en gepubliceerd.

De meest recente publicaties staan hieronder.

  • In contact met water
  • Het vierde aspect van waterkwaliteit 
  • Het effect van flowforms op een beek 
  • Suiker anders bekeken
  • Is de kringloop van uw melkveehouderij vitaal genoeg?
  • Waterleidingen vinden met een wichelroede
In contact met water

In contact met water

In dit inspirerende boek vertelt Frank Silvis op soms humoristische wijze hoe hij zich heeft ontwikkeld van wateringenieur tot wateradviseur en van manager tot radiësthesist. Dat Frank deze switch heeft kunnen maken was een proces van jaren en een combinatie van zijn brede interesse voor water, zijn hoge sensitiviteit en zijn groeiende belangstelling voor filosofie en spiritualiteit.

Het vierde aspect van waterkwaliteit 

Het vierde aspect van waterkwaliteit

Is fysisch en chemisch gezuiverd schoon water per definitie ook heilzaam en gezond water?

Dat is in het kort de strekking van een onderzoek dat Theo Claassen en Frank Silvis hebben uitgevoerd op zowel drinkwater als oppervlaktewater. Zij hebben daarbij vooral gekeken naar de bio-energetische waterkwaliteit

Het effect van flowforms op een beek 

Het effect van flowforms op een beek

De stichting Fishflowform heeft een unieke vispassage ontwikkeld. Hierbij zijn de functies van een vistrap en van flowforms gecombineerd tot één prachtig waterkunstwerk. Deze vispassage is gebouwd als bypass van de stuw Molenheide in de Buulder Aa, nabij Soerendonk.

Suiker anders bekeken

Suiker anders bekeken

Onlangs sprak iemand mij aan, die beweerde dat suiker gewoon suiker is en dat ons lichaam elke soort suiker op gelijke wijze verwerkt. Ik vroeg me af of dit juist is. Zal kristalsuiker, basterdsuiker, palmsuiker, honing of kokosbloemsuiker ons lichaam hetzelfde brengen?

Is de kringloop van uw melkveehouderij vitaal genoeg?

Is de kringloop van uw melkveehouderij vitaal genoeg?

Steeds meer boeren zijn zich bewust van het belang van een goede kringloop op hun bedrijf. Om een zo goed mogelijke kwaliteit aan melk en vlees te krijgen stemmen zij het gebruik van kunstmest, krachtvoer en grondstoffen zorgvuldig af op de behoefte van bodem en gras.

Waterleidingen vinden met een wichelroede

Waterleidingen vinden met een wichelroede

Sommige monteurs kunnen waterleidingen vinden met een wichelroede. Het is niet zo bekend dat wichelroede lopen en pendelen behoren tot het vakgebied van de radiësthesie. In dit artikel worden de achtergrond en historie van deze ervaringswetenschap toegelicht en de praktische toepassingsmogelijkheden voor waterleidingbedrijven en waterschappen beschreven.

Met Vortex Vitalis richt ik mij op de volgende hoofdactiviteiten

VORTEX VITALIS VAN

Frank Silvis

Een leefomgeving zonder straling met een optimale vitaliteit van water, bodem en producten. Dat wil toch iedereen?

Vanuit die gedachte ben ik, Frank Silvis, in 2011 gestart met Vortex Vitalis.

Vortex staat voor ‘werveling’ en Vitalis betekent ‘leven gevend’.

Lezing bijwonen?

Frank Silvis geeft regelmatig lezingen over onderwerpen uit zijn praktijk.

Referenties

Het neutraliseren van het elektromagnetische effect van transformatorhuisjes voor bewoners die hier dicht naast wonen.

Transformatorhuisjes

Referenties

Voor circa zestig vitalisers het effect gemeten op de energetische kwaliteit van water aan de hand van zes verschillende parameters.

Effect werking vitalisers

Referenties

Het energetisch doormeten van waterharmonica’s. Dat is de ecologische zone na een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallatie

Rioolwaterzuivering

Referenties

Optimaliseren productieproces door energetische zuivering en advies watervitalisering

Sla-teler

Referenties

Energie in stallen en op erf gezuiverd.

Voer en water gevitaliseerd.

Gevolg: rustiger, gezondere en zwaardere dieren.

Varkensbedrijven