Het vierde aspect van waterkwaliteit

Is fysisch en chemisch gezuiverd schoon water per definitie ook heilzaam en gezond water?

Dat is in het kort de strekking van een onderzoek dat Theo Claassen en Frank Silvis hebben uitgevoerd op zowel drinkwater als oppervlaktewater.

Zij hebben daarbij vooral gekeken naar de bio-energetische waterkwaliteit.

In een vorig artikel had Theo al geconstateerd dat het standaard waterkwaliteitsonderzoek zich vooral richt op drie soorten eigenschappen van water:

  • ·de fysische eigenschappen (elektrische geleiding, kleur, doorzicht en temperatuur)
  • ·de chemische eigenschappen (de opgeloste en aanwezige stoffen)
  • ·de biologische eigenschappen (aanwezige bacteriën, algen, watervlooien, macrofauna, planten en vissen


Bij het bepalen van de bio-energetische kwaliteit van water hebben zij gekeken naar de structuur (vorm) en de energie (trilling) van het water. Op grond daarvan kwamen zij tot de conclusie dat niet al het water één pot nat is. Zij stellen dat het meten van de bio-energetische waarde van water, als vierde waterkwaliteitsaspect, meer aandacht verdient om beter te kunnen bepalen of water heilzaam, gezond en positief is voor het gebruik of de functie waarvoor het wordt toegepast.

Theo Claassen heeft een uniek en goed leesbaar boek geschreven over water. Het heet ‘Het Wezen van Water’. Het is een geweldig inspirerend naslagwerk geworden, waarin zeer veel bijzondere aspecten van water aan bod komen. Het is verkrijgbaar bij Obelisk boeken.