Frank Silvis – In contact met water, autobiografie van een wateringenieur

In dit inspirerende boek vertelt Frank Silvis op soms humoristische wijze hoe hij zich heeft ontwikkeld van wateringenieur tot wateradviseur en van manager tot radiësthesist. Dat Frank deze switch heeft kunnen maken was een proces van jaren en een combinatie van zijn brede interesse voor water, zijn hoge sensitiviteit en zijn groeiende belangstelling voor filosofie en spiritualiteit.


Van wateringenieur tot wichelroedeloper

‘In contact met water’ is opgedeeld in drie delen: Het begin, Op reis en De Bestemming. Het eerste deel gaat over zijn jeugd, zijn ingenieursstudie, huwelijk, geboorte van de kinderen, eerste banen, het overlijden van zijn vrouw en het maken van een nieuwe start. Het verhaalt over zijn positie in het ouderlijk gezin, de invloed van zijn vader en de rol die het geloof heeft gespeeld.

In het tweede deel, vlak na de eeuwwisseling, is Frank regiodirecteur van het waterbedrijf Vitens, eerst in Friesland en later in Overijssel. Tijdens deze periode begint hij zich steeds vaker af te vragen hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is. Hij ontdekt zijn gave om de vitaliteit van het water door middel van pendelen te kunnen meten. Ook verdiept hij zich steeds verder in de radiësthesie, het meten en neutraliseren van straling. Door dit alles gaat er een wereld voor hem open en besluit hij in 2011 tot de oprichting van zijn eigen advies –en zuiveringspraktijk Vortex Vitalis.

In deel drie De Bestemming komt Frank op steeds meer diverse manieren ‘in contact met water’ en maken we uitgebreid kennis met zijn werkzaamheden vanuit Vortex Vitalis. Hij beschrijft heel boeiend een aantal cases uit zijn praktijk waarbij door zijn advies de vitaliteit van water en producten en de harmonie in de energie van gebouwen toenam met alle positieve gevolgen van dien.

Vitaliteit van water

Het boek ‘in contact met water’ geeft een andere kijk op water dan we gewoon zijn. Het laat zien dat bij het bepalen van de kwaliteit van water naast de fysische, biologische en chemische eigenschappen ook de vitaliteit een belangrijke rol speelt, want schoon water is nog geen vitaal water. Het laat ook zien dat die vitaliteit kan worden gemeten en kan worden verbeterd en welke impact dat heeft op onze leefomgeving. Het is een prettig geschreven boek dat leest als een trein.


Monique Molenaar – Nieuw Perspectief


Silvis, F. (2020). In contact met water – Autobiografie van een Wateringenieur.

Heerhugowaard: Obelisk Boeken.


Boek bestellen

Het boek is te bestellen bij Obelisk Boeken.

Ander publicaties van Vortex Vitalis