Vitaliteitsmetingen

Van water en producten

Vitaliteitsmetingen

van water en producten

Hoe belangrijk is water voor ons?

Water is het levenselixer van onze planeet. Gezond water is van levensbelang. Ons gewicht bestaat voor meer dan 65% uit water. Als we naar moleculen in ons lichaam kijken, dan blijkt 99% watermoleculen te zijn. Dr. Batmanghelidj adviseert dagelijks per kilo lichaamsgewicht 30 ml water te drinken. Voor iemand van 67 kg is dat 2 liter water, voor iemand van 84 kg is dat 2,5 liter water.

Vitaliteitsmeting van water

Het Nederlandse drinkwater is bacteriologisch betrouwbaar, maar mist levensenergie en vitaliteit. Door een vitaliteitsmeting uit te voeren krijgt u inzicht in de energetische kwaliteit van uw drinkwater. Ik doe dat volgens de methode van Bovis, die omstreeks 1930 is ontwikkeld door de Franse arts André Bovis.

Hoe werkt een vitaliteitsmeting?


Voor een vitaliteitsmeting maak ik gebruik van een pendel en een biometer.


Er kunnen meerdere parameters worden gemeten:

  1. De Boviswaarde van het water. Dit geeft aan hoe vitaal uw water is.
  2. De positiviteit van deze Boviswaarde. Deze geeft aan of uw water op organische wijze haar vitaliteit heeft gekregen.
  3. De Intentie van de watermakers.
  4. De Kiemkracht van het water. Hoe goed doet een zaadje het erop.
  5. De Negatieve Informatie in het water. Dit is een verzamelparameter voor ongunstige stoffen die fysiek in het water zitten of de informatie die daarvan nog in het water aanwezig is.
  6. Elektromagnetische Belasting in het water. Hoe hoger deze is, hoe minder coherent, hoe chaotischer de waterstructuur is. Dit is een stoorzender voor intracellulaire communicatie in ons lichaam.
  7. De drinkbaarheid van water
  8. Kosmische Resonantie. Hoe hoger, hoe meer de eigenschappen van het water resoneren met de Energie en Informatie die nu vanuit de Kosmos naar Moeder Aarde komt.
  9. Coherentie Stabiliteit. Hoe hoger, hoe langzamer de energetische kwaliteit van het water afneemt.


De vergelijkingen tussen de gemeten waarden en de referentiewaarden voor energetisch goed drinkwater, laten zien hoe vitaal uw water is.

Deze metingen brengen ook heel goed het effect van een watervitaliser in beeld. En of aanvullende vitalisering noodzakelijk is.

Vitaliteitsmeting van producten

Naast water, kan ik een vitaliteitsmeting voor producten uitvoeren. Van alles wat mensen, dieren en planten eten en drinken, kan ik een meting doen.

Tarieven vitaliteitsmetingen

Wilt u monsters van het drink- of gietwater van uw bedrijf, kas of stal?

Of wilt u het voer voor uw dieren energetisch laten doormeten?

Download dan hier het monsterprotocol.

1 monster € 88,-          

2 monsters € 111,-      

3 monsters € 133,-

4 monsters € 155,-       

5 monsters € 177,-     

6 monsters € 199,-

7 monsters € 222,-      

etc.

De prijzen zijn exclusief btw.

U ontvangt een memo per mail met daarin de meetgegevens, een uitleg bij de meetmethode, een uitleg bij de gemeten parameters en een literatuurlijst.

Land-en tuinbouw

Vitaliteitsmetingen in de land-en tuinbouw

Hoe vitaal zijn uw gewassen?

Wetenschappers van de Verenigde Naties (FAO) stellen dat het slecht gesteld is met de land- en tuinbouwgronden in de wereld. Er is sprake van een langzame uitputting van de bodem door intensieve productiemethoden, het gebruik van kunstmatige meststoffen en door het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Met als gevolg waterschaarste, landerosie, verminderde vruchtbaarheid van de grond en vervuiling van de bodem.


Wilt u weten of de producten van uw land of uit uw kas voldoende levensenergie bevatten? Vortex Vitalis verricht metingen die de levensenergie in uw producten vaststellen, uitgedrukt op de schaal van Bovis. De Boviswaarde van een product geeft de biofysische energie-inhoud van het product aan.


Met behulp van dezelfde meetmethode kan ik ook de water- en de bodemkwaliteit vaststellen. Zo krijgt u een goed beeld van de vitaliteit van uw gewassen en de factoren die daarop van invloed zijn.

Vitaliteit gewassen verbeteren

Een goede watervitaliser beïnvloedt positief de vitaliteit van uw gewassen. Vortex Vitalis adviseert hierin en kan het effect op de vitaliteit van uw producten doormeten. Het leefklimaat in uw kas of akker kan negatief belast worden door aardstralen, historische belasting of elektromagnetische belasting van zendmasten, hoogspanningsleidingen of windmolens. Vortex Vitalis schoont en neutraliseert deze straling voor u. Dit is vervolgens meetbaar in een kwaliteitsverbetering van uw teelt.

Podcast Nieuw Voer 37 met Frank Silvis

Veeteelt

Gezonde en weerbare dieren


Voldoende aandacht voor weerstand en dierwelzijn bevordert de optimale conditie van uw vee. Dit blijkt uit onderzoek van de WUR.

Dat wil zeggen: gezonde voeding, goed water, een passende huisvesting en geen stress in de stal.


Veel dieren blijken gevoelig voor elektromagnetische belasting, verstoorde energiebanen of wateraders en breuken in de ondergrond. Ook kan de plek waar de stal staat historisch belast zijn. Dan is er in het verleden iets heftigs gebeurd, waardoor de ruimte nog gedeeltelijk bezet is.


Metingen in de stal

Wilt u weten of en in welke mate uw stal belast is? Ik kan uw stal bezoeken en daar metingen verrichten. Ik meet dan de energie in de stal. Is er sprake van historische belasting? Hoe groot is de pathologische score?

Wat is de Boviswaarde in de stal? Hoe groot is de kosmische instroom en hoe zwaar is de elektromagnetische belasting? Allemaal indicaties over hoe gezond de stal nu is voor uw dieren. Indien nodig breng ik op al deze punten een aanmerkelijke verbetering aan.


Samenwerking boer, dier en omgeving

Vervolgens meet ik of de samenwerkingen en verbindingen tussen de boer/boerin, de dieren en de omgeving op orde zijn.

En geef ik tips hoe de boer/boerin deze samenwerking kan verbeteren.

Happy-Index

Bij de dieren meet ik hun welzijn, door hun Happy-Index te meten. Vervolgens kijk ik naar twaalf verschillende parameters in hoeverre deze bijdragen aan een verminderd welzijn. Uit het resultaat van deze meting zal blijken waar voor de dieren het snelst de meeste verbetering te behalen valt. Tenslotte krijg ik vaak een aantal monsters van het water en het voer mee, om vitaliteitsmetingen te doen. Indien nodig geef ik advies over vitalisering.

De uitgevoerde metingen, de energetische schoonmaak en tips leiden tot meer welzijn van uw vee en gezondere dieren.