Over Frank Silvis

Eigenaar van Vortex Vitalis


Vortex Vitalis van Frank Silvis


Een leefomgeving zonder straling met een optimale vitaliteit van water, bodem en producten. Dat wil toch iedereen? Vanuit die gedachte ben ik, Frank Silvis, in 2011 gestart met Vortex Vitalis.

Vortex staat voor ‘werveling’ en Vitalis betekent ‘leven gevend’.

Frank Silvis, aangenaam

Van oorsprong ben ik een zogenaamde harde wetenschapper met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. In Delft heb ik civiele techniek gestudeerd, richting waterbouwkunde en hydrologie. Daarna heb ik zeven jaar gewerkt bij Grondmechanica Delft (onderdeel van het huidige Deltares) als projectleider en projectbegeleider. Hier ging het vooral om grond in samenhang met grondwater, zeewater en rivierwater. Daarna zes jaar bij Bureau de Gruyter als projectmanager en hoofd van de adviesgroep civiele techniek. Ik hield mij specifiek bezig met het ontwerpen en het begeleiden van de bouw van civieltechnische werken voor koelwater, bluswater en rioolwater.

Tenslotte heb ik twaalf jaar gewerkt bij Waterleidingmaatschappij Overijssel en Vitens als hoofd van het ingenieursbureau en als regiodirecteur. De focus lag op de aanleg van drinkwaterinfrastructuur en de productie en distributie van drinkwater.

Publicaties van Vortex Vitalis

Wat is radiësthesie?

Radiësthesie betekent letterlijk het ‘voelen/gewaarworden van straling’. Alle materie trilt en alle materie straalt en dat meet ik met een vitaliteitsmeting.


Tijdens mijn werk als regiodirecteur merkte ik dat ik een gave heb om water radiësthetisch te meten. Dat ontdekte ik min of meer toevallig. Bovendien ontdekte ik dat ik allerlei vormen van straling kon waarnemen. Er ging een boeiende wereld voor mij open. Met opleidingen in Integrale Radiësthesie en Gaialogie heb ik mij verder in deze wereld bekwaamd. De stap van Vitens naar Vortex Vitalis was daarna niet meer zo groot.

Wat zit er eigenlijk in ons water (2014)