Disclaimer Vortex Vitalis


Medisch

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies of medische behandeling. Voor medisch advies en/of behandeling adviseer ik u daarom een arts te raadplegen.

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van deze website, kan ik niet geheel uitsluiten dat incidenteel gegevens onvolledig, onjuist of niet meer actueel zijn. Ik doe mijn uiterste best de getoonde informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden.

Inhoudelijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit of in enig opzicht verband zou houden met het gebruik van mijn website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.

Bronvermelding

Niets van deze website en publicaties mag verveelvoudigd of vermenigvuldigd worden zonder bronvermelding.