Privacy Policy Vortex Vitalis

Hieronder treft u de Privacy Policy aan van Vortex Vitalis, zodat u weet welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij ermee doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vortex Vitalis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie of per telefoon.

Waarom we gegevens nodig hebben

Vortex Vitalis verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of het onder de aandacht brengen van een nieuw geschreven artikel.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vortex Vitalis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Veelal zijn dit de bewaarvoorwaarden van de fiscus ten aanzien van de financiële administratie van Vortex Vitalis. Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze financiële administratie.

Technische gegevens verzameld bij het uit uitvoeren van onderzoek voor of het verrichten van metingen voor u bewaren wij in een papieren archief voor wetenschappelijke doeleinden.

Delen met anderen

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om uw gegevens aan derden door te geven, bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van een overeenkomst. Er zijn geen derden die namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derden om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. controle van ons bedrijf door de fiscus) of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.

In kaart brengen websitebezoek

Vortex Vitalis gebruikt geen cookies op haar website.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door het sturen van een gespecificeerd verzoek naar info@vortexvitalis.nl. Ook voor andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u hier terecht. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burger servicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart en zet met een zwarte viltstift een kruis door uw pasfoto. Dit ter bescherming van uw privacy. Vortex Vitalis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vortexvitalis.nl.