Waterleidingen vinden met een wichelroede

Sommige monteurs kunnen waterleidingen vinden met een wichelroede. Het is niet zo bekend dat wichelroede lopen en pendelen behoren tot het vakgebied van de radiësthesie. In dit artikel worden de achtergrond en historie van deze ervaringswetenschap toegelicht en de praktische toepassingsmogelijkheden voor waterleidingbedrijven

en waterschappen beschreven.

Radiësthesie

Behalve water(leidingen) opsporen kan men met radiësthesie ook de energetische kwaliteit van drinkwater en afvalwater bepalen en een indicatie geven van de belasting van water met geneesmiddelen en andere toxische stoffen.

 

Wichelroede lopen

Wichelroede lopen is een ervaringswetenschap die zo oud is als de mensheid. In oude Chinese en Egyptische geschriften wordt al gesproken over de wichelroede. De Chinese keizer Yu de Grote (2205- 2197 v.Chr) zou met de wichelroede al bronnen en zilvermijnen hebben ontdekt. Maar ook voor de Grieken, Romeinen en Arabieren was het een bekend opsporingsinstrument.

Leylijnen

Het Romeinse leger had zelfs wichelaars in dienst om de heirbanen, de wegen waarover de legers zich verplaatsten, zoveel mogelijk aan te leggen op zogenaamde leylijnen, zodat de soldaten zo weinig mogelijk energie kwijt zouden raken tijdens de troepenbewegingen. Leylijnen maken deel uit van netwerken van energiebanen over de aarde die een positief effect hebben op het menselijk energieveld. Veel oude kerken zijn bewust aangelegd op de kruispunten van leylijnen en positieve wateraders of ‘blind springs’.

Wichelroedelopen wordt al vele eeuwen toegepast bij het opsporen van water, erts en bodemschatten. Sommige monteurs kunnen met de wichelroede zelfs waterleidingen in de ondergrond vinden. Het behoort net als pendelen tot het vakgebied van de radiësthesie. Binnen de radiësthesie kan men de energetische kwaliteit van drinkwater en afvalwater vaststellen. Dit geeft nieuwe inzichten voor de drinkwaterbereiding en de afvalwaterbehandeling, waardoor water na zuivering weer zo gezond mogelijk kan worden aangeboden aan mens en natuur.

Dit artikel is verschenen in H2O-Online / 8 december 2016.