Vortex Vitalis van Frank Silvis

Een leefomgeving zonder straling met een optimale vitaliteit van water, bodem en producten. Dat wil toch iedereen? Vanuit die gedachte ben ik, Frank Silvis, in 2011 gestart met Vortex Vitalis.

Vortex staat voor ‘werveling’ en Vitalis betekent ‘leven gevend’. Samen geven deze woorden precies weer wat ik met mijn bedrijf voor ogen heb: het meten en neutraliseren van straling en het meten en vitaliseren van water, producten en productieprocessen.

Frank Silvis

Van oorsprong ben ik een ‘harde wetenschapper’ met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. Ik heb civiele techniek gestudeerd in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie. Daarna heb ik meer dan 25 jaar gewerkt bij Deltares (rivierwater, zeewater en grondwater), Bureau de Gruyter (koelwater, bluswater en rioolwater) en bij WMO en Vitens (drinkwater).

Min of meer toevallig kwam ik er tijdens mijn werk als regiodirecteur van Vitens achter dat ik de gave heb om water radiësthetisch te meten en allerlei vormen van straling waar te nemen. Er ging een boeiende wereld voor mij open. Ik heb me hier verder in bekwaamd door een opleiding te volgen aan de Academie voor Integrale Radiësthesie. De stap van Vitens naar Vortex Vitalis was daarna niet meer zo groot.

Download hier ‘mijn waterverhaal’ : Water – een ontdekkingsreis

Wat doe ik?

Met Vortex Vitalis richt ik mij op de volgende hoofdactiviteiten, voor zowel bedrijven als particulieren:

  • Meten en vitaliseren van water, producten en productieprocessen
  • Meten en neutraliseren van straling
  • Lezingen over water en gezond wonen

Bent u geïnteresseerd in één of meer van deze activiteiten? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak of kijk in de agenda voor het bezoeken van een lezing.